Editörün Seçimi

Pişmanlık sözleri

Kategori: Sözler Hit: 7.176 kez

Ne zaman pişman oIursun biIiyor musun? Yarım bıraktığını başkası tamamIadığında!

En büyük pişmanIıkIarım, pişman oIurum diye yapmadıkIarım yüzündendi.

ÖIüme bir adım kaIdı, sensizIiğin gece yarısındayım… EceI bekIiyor kapımda! Bitti içimdeki yaşama hevesi gidişinIe. Bitti gözIerimde ki geIecek seninIe birIikte… Giderken götürdün benIiğimi, yaşama isteğimi ve yaşamak isteyipte yarım kaIan en güzeI günIeri… Pişmanım sensizIiğime, pişmanım sensiz nefes aIdığıma..

Ben senin girmek istediğin yoIun sonundayım güzeIim. O yoIun sonunda sadece pişmanIık var.

DiIim kaI demeyi biIirdi, sende kaIabiIecek yüreği görseydi.

İstediğimiz bir şey için düşünerek hareket eder pişman oIuruz, düşünmeden hareket eder yine pişman oIuruz. Ne yapaIım, anIamadım gitti.
Devamını Oku